Bobon
Bobon-USA Association: California, USA | Email: bobonusa1991@gmail.com
Copyright © 1999 Bobon-USA Association

Customs - Past and Present

Tubá

Tubá is one of Bobon's well- known produce. It is everyone's wine, liquor, or a combination of both. It is made from the coconut tree by tuba gatherers known locally as manangete. Bobon's tuba is known to most Northern Samarenos as one of the best especially after it becomes a bahalina.

The Bandillo

Many years ago before the advent of the electronic public address systems, the municipio made its announcements to the townspeople through the bandillo. With the resonant sound from a tin can and stick, someone would announce the coming of the town crier, usually a policeman, who would proclaim the announcements of the day. These announcements were usually ordinances and local laws that affected the townspeople.

Bobon Trivia

Delicacies

Who can ever forget Bobon's delicacies such as Mana Ansong's pinangat, Mana Sintang's sinapot, Mano Into's balunos, Mana Pering's tida-tida, Mana Timyay's molido, Mana Titay's pud-pud, Mana Bayak's alpahor, Mana Beyay's piato, Mana Mima's salukara, Mana Maning's butsi, Mana Choleng's cassava roll, Mana Liyang's puto nga pilet, Mama Angge's puto with coconut conserba, the ever-reliable barol, rabadaba, Nanay Beyay's dinggo, and our Mama's badhuya and ube jam on Christmas, kutsinta, up-side-down cake, and latik?

People

Everyone will remember Bobonanons who have made themselves known for what they did best. We will not forget Tiya Singsing, Mama Basik, Mama Sima and Tiya Moning for delivering many Bobonanons to the world. Padre Seno has provided education to many Bobonanons. Mano Benan Harden, Mano Anso Banta, Mano Emo Gallon, Mano Enoy Tagros, Mano Eping Pormento, Mano Amboy Tatoy, Mano Edoc Egang, and Baba Kikoy (Talban) will be remembered for their fishing. Man Lemon and Mano Pedro Paredes, Baba Sidro, Mano Banghe Tenedero, Mano Isko Tagros, Mano Beboy Sabalza, Mano Panyo Paredes, Perning Tiberio and Peping Gepollo have built many of Bobon's houses. Doctora Ocastro has kept Bobonanons healthy and when someone needed a paraghilot, Nanay Mana Miranda, Mana Andang Silencio, Mana Petra Agasang, and Nanay Beyay Vilanueva were always available. Mano Oyong (Lagsak) and Mano Ector have kept most of Bobon's male population trim while Mano Andong took most of Bobon's pictures and Mano Elad delivered Bobonanons' letters. When it came to praying, Mana Esa Magno, Mana Tikya Tolipas, Mana Pinay Cabornida, Mana Aure Adlawan, Mana Daday Tiberio, Mana Amanda Balite, and Mana Macaria Tatoy have made a name for themselves. On the music scene, we will not forget Mano Kikoy Silencio, Mano Tiyong and Mana Aure Adlawan, Man Tonying Rodriguez, Mana Ansay Paredes, Mana Esing Tatoy, and Mana Pinay Cabornida as Bobon's cantores and cantoras. Of course, Bobon will not forget its own Mabuhay Band composed of Man Tonying Rodriguez, Papa Amon Paredes, Man Tale Agasang, Ambak Catalan, Mano Julio Fruto, Mano Eping Agonias, Mano Eli Batiles, and the Miranda brothers: Mano Aster, Mano Pinoy, and Mano Tonying. For many decades, Mang Kayong's Balido's Sound System has provided music to Bobon's fiestas, parties, and many other celebrations. Most Bobonanons have pet names. Many will remember Balat, Borles, Bulatek, Anuyaw, Bukaw, Kangga, Libhaw, OK, Uwak, Kalaw, Salukara, Tiko, Balabag, Capi, Yaga, Minards, Tala-is, Talutang, Baki, Kagang, Ugat, Balakusi, Tutob, Bu-ang, Ngula, Kaw-ot, Dumog, Ugok, Bulagak, Choc- Nut, Yutak, Talban, Ambak, Bokoy, Bulaw, Corn, Cobe, Kulot, Ulot, Dukot, Yatot, Kawat, Ragobrob, Muki, Lubag, Haru-an, Bubunaw, Gukoy, Aga-aga, Binaklong, Walanghiya,Tuway, Bulad and many more.

Some of Bobon's Popular Songs

AN IROY NGA TUNA An iroy nga tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan A-adi an hingpit nga ak kalipayan Sira Nanay, Tatay, pati kabugtuan. Lugaring kay hiblong, sa dughan batiun Inin Pilipinas dayuday uripon Ay tuna nga akon natawhan Hain daw an langit nga ak panumduman (Repeat All) CLARITA (Intro) Akon la igin hangad sa langit An kasakitan nga waray sin sanglit Opod an mga pag-andoy sa imo O Clarita nga minahal ko... Inin kinabuhi sugad sin aso lamang Malabay kalipay kapapas kasakitan Waray gud sin tangkod nga sadang man kalipay Kundi ikaw hinigugma ko O Clarita nga minahal ko. (2x) Ngan danay sa butnga san kasakit Kakurian nga waray sanglit Gin dudumdom ko ikaw sa takna ngatanan An gugma nga waray ak kamatyan... ay minahal... O Clarita, ay Clarita Kanay dughan an diri pag alpan Sin kalipay sin higugma Hiyum mo tambal san kapaglanan O Clarita, minahal ko Daw bitu-on maranggat mapawa O Clarita ay lingi-a An pagbati agaran nga gugma. (2x) (Back to Intro) AN KAMOTE Inin mga butang labi na an kamote ay ay Takna san kagutom gin labi kamote karayray Bisan pa man ngani an kabiroy baya na kay matab-ang Gin palabi gihapon kay tambal san kagutman. (2x) Tinindog an sundalo sa bukid sa pag-awayan Waray sadang ig balos bisan pa an magyaman Sanglit an kamote ig tanom gud sa dughan Hasta san katapos kamote an halaran. An kamote waray sama Bisan tug-onon, pasbuhon, utanon, waray gud kontra Sa kabukiran pinaura, pinalangga san tan taga uma. Intoy toktok ngan ukara; ukara gub-on an unod Intoy hala uy uli na; hugasi sa daba ig sulod An hanig dahon san aldaba; butangi sin tubig ayaw pun-a Tutuba, Intoy, lapnis pagbutka; pagkaluto ha-una. Didto sa kaumhan, kalipayan tangkod Labi na si Mang Enting nasayaw tinikling Pinadisan liwat ni Ensi Maring ahay Pagkaon kamote pinadisan lubi An sud-an man pinangat ay Sanglit man, sanglit man, sanglit marayhak An kamote sangkay, sangkay san kaumhan, kaumhan ay ay An kamote tambal, tambal san kagutman kagutman ay ay! MABUHAY (sung with vigor in a marching beat) We say mabuhay! We say mabuhay! Under the blue skies, Where our friendship starts. A greeting, a farewell, A toast that we wish well; We lift our voices, And say ma-bu-hay! We lift our voices, And say ma-bu-hay!
Bobon
Bobon-USA Association: California, USA | Email: bobonusa1991@gmail.com
Copyright © 1999 Bobon-USA Association

Customs - Past and Present

Tubá

Tubá is one of Bobon's well-known produce. It is everyone's wine, liquor, or a combination of both. It is made from the coconut tree by tuba gatherers known locally as manangete. Bobon's tuba is known to most Northern Samarenos as one of the best especially after it becomes a bahalina.

The Bandillo

Many years ago before the advent of the electronic public address systems, the municipio made its announcements to the townspeople through the bandillo. With the resonant sound from a tin can and stick, someone would announce the coming of the town crier, usually a policeman, who would proclaim the announcements of the day. These announcements were usually ordinances and local laws that affected the townspeople.

Bobon Trivia

Delicacies

Who can ever forget Bobon's delicacies such as Mana Ansong's pinangat, Mana Sintang's sinapot, Mano Into's balunos, Mana Pering's tida-tida, Mana Timyay's molido, Mana Titay's pud-pud, Mana Bayak's alpahor, Mana Beyay's piato, Mana Mima's salukara, Mana Maning's butsi, Mana Choleng's cassava roll, Mana Liyang's puto nga pilet, Mama Angge's puto with coconut conserba, the ever- reliable barol, rabadaba, Nanay Beyay's dinggo, and our Mama's badhuya and ube jam on Christmas, kutsinta, up- side-down cake, and latik?

People

Everyone will remember Bobonanons who have made themselves known for what they did best. We will not forget Tiya Singsing, Mama Basik, Mama Sima and Tiya Moning for delivering many Bobonanons to the world. Padre Seno has provided education to many Bobonanons. Mano Benan Harden, Mano Anso Banta, Mano Emo Gallon, Mano Enoy Tagros, Mano Eping Pormento, Mano Amboy Tatoy, Mano Edoc Egang, and Baba Kikoy (Talban) will be remembered for their fishing. Man Lemon and Mano Pedro Paredes, Baba Sidro, Mano Banghe Tenedero, Mano Isko Tagros, Mano Beboy Sabalza, Mano Panyo Paredes, Perning Tiberio and Peping Gepollo have built many of Bobon's houses. Doctora Ocastro has kept Bobonanons healthy and when someone needed a paraghilot, Nanay Mana Miranda, Mana Andang Silencio, Mana Petra Agasang, and Nanay Beyay Vilanueva were always available. Mano Oyong (Lagsak) and Mano Ector have kept most of Bobon's male population trim while Mano Andong took most of Bobon's pictures and Mano Elad delivered Bobonanons' letters. When it came to praying, Mana Esa Magno, Mana Tikya Tolipas, Mana Pinay Cabornida, Mana Aure Adlawan, Mana Daday Tiberio, Mana Amanda Balite, and Mana Macaria Tatoy have made a name for themselves. On the music scene, we will not forget Mano Kikoy Silencio, Mano Tiyong and Mana Aure Adlawan, Man Tonying Rodriguez, Mana Ansay Paredes, Mana Esing Tatoy, and Mana Pinay Cabornida as Bobon's cantores and cantoras. Of course, Bobon will not forget its own Mabuhay Band composed of Man Tonying Rodriguez, Papa Amon Paredes, Man Tale Agasang, Ambak Catalan, Mano Julio Fruto, Mano Eping Agonias, Mano Eli Batiles, and the Miranda brothers: Mano Aster, Mano Pinoy, and Mano Tonying. For many decades, Mang Kayong's Balido's Sound System has provided music to Bobon's fiestas, parties, and many other celebrations. Most Bobonanons have pet names. Many will remember Balat, Borles, Bulatek, Anuyaw, Bukaw, Kangga, Libhaw, OK, Uwak, Kalaw, Salukara, Tiko, Balabag, Capi, Yaga, Minards, Tala-is, Talutang, Baki, Kagang, Ugat, Balakusi, Tutob, Bu-ang, Ngula, Kaw-ot, Dumog, Ugok, Bulagak, Choc-Nut, Yutak, Talban, Ambak, Bokoy, Bulaw, Corn, Cobe, Kulot, Ulot, Dukot, Yatot, Kawat, Ragobrob, Muki, Lubag, Haru-an, Bubunaw, Gukoy, Aga-aga, Binaklong, Walanghiya,Tuway, Bulad and many more.

Some of Bobon's Popular Songs

AN IROY NGA TUNA An iroy nga tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan A-adi an hingpit nga ak kalipayan Sira Nanay, Tatay, pati kabugtuan. Lugaring kay hiblong, sa dughan batiun Inin Pilipinas dayuday uripon Ay tuna nga akon natawhan Hain daw an langit nga ak panumduman (Repeat All) CLARITA (Intro) Akon la igin hangad sa langit An kasakitan nga waray sin sanglit Opod an mga pag-andoy sa imo O Clarita nga minahal ko... Inin kinabuhi sugad sin aso lamang Malabay kalipay kapapas kasakitan Waray gud sin tangkod nga sadang man kalipay Kundi ikaw hinigugma ko O Clarita nga minahal ko. (2x) Ngan danay sa butnga san kasakit Kakurian nga waray sanglit Gin dudumdom ko ikaw sa takna ngatanan An gugma nga waray ak kamatyan... ay minahal... O Clarita, ay Clarita Kanay dughan an diri pag alpan Sin kalipay sin higugma Hiyum mo tambal san kapaglanan O Clarita, minahal ko Daw bitu-on maranggat mapawa O Clarita ay lingi-a An pagbati agaran nga gugma. (2x) (Back to Intro) AN KAMOTE Inin mga butang labi na an kamote ay ay Takna san kagutom gin labi kamote karayray Bisan pa man ngani an kabiroy baya na kay matab-ang Gin palabi gihapon kay tambal san kagutman. (2x) Tinindog an sundalo sa bukid sa pag-awayan Waray sadang ig balos bisan pa an magyaman Sanglit an kamote ig tanom gud sa dughan Hasta san katapos kamote an halaran. An kamote waray sama Bisan tug-onon, pasbuhon, utanon, waray gud kontra Sa kabukiran pinaura, pinalangga san tan taga uma. Intoy toktok ngan ukara; ukara gub-on an unod Intoy hala uy uli na; hugasi sa daba ig sulod An hanig dahon san aldaba; butangi sin tubig ayaw pun-a Tutuba, Intoy, lapnis pagbutka; pagkaluto ha-una. Didto sa kaumhan, kalipayan tangkod Labi na si Mang Enting nasayaw tinikling Pinadisan liwat ni Ensi Maring ahay Pagkaon kamote pinadisan lubi An sud-an man pinangat ay Sanglit man, sanglit man, sanglit marayhak An kamote sangkay, sangkay san kaumhan, kaumhan ay ay An kamote tambal, tambal san kagutman kagutman ay ay! MABUHAY (sung with vigor in a marching beat) We say mabuhay! We say mabuhay! Under the blue skies, Where our friendship starts. A greeting, a farewell, A toast that we wish well; We lift our voices, And say ma-bu-hay! We lift our voices, And say ma-bu-hay!